Giầy Sài Gòn

1 Giầy Sài Gòn

242, Minh Khai, Phường Minh Khai, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội


 • Bản đồ
Phở bò

2 Phở bò

146, Minh Khai, Phường Minh Khai, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội


 • Bản đồ
Quán game

3 Quán game

228A, Minh Khai, Phường Minh Khai, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội


 • Bản đồ
Gas Quang Tiến

4 Gas Quang Tiến

228, Minh Khai, Phường Minh Khai, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội


 • Bản đồ
Cầm đồ

5 Cầm đồ

252, Minh Khai, Phường Minh Khai, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội


 • Bản đồ
Xưởng mộc

6 Xưởng mộc

13, Minh Khai, Phường Minh Khai, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội


 • Bản đồ
Cầm đồ

7 Cầm đồ

252H, Minh Khai, Phường Minh Khai, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội


 • Bản đồ
Shop Nghé

8 Shop Nghé

96, Minh Khai, Phường Minh Khai, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội


 • Bản đồ
 • 0988 557 858
In, photocopy

9 In, photocopy

228, Minh Khai, Phường Minh Khai, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội


 • Bản đồ
 • (84-4)
Karaoke Đất Việt

10 Karaoke Đất Việt

189K, Minh Khai, Phường Minh Khai, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội


 • Bản đồ
 • (84-4) 38 633 ...