Cơm 248 Minh Khai

1 Cơm 248 Minh Khai

248, Minh Khai, Phường Minh Khai, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội


 • Bản đồ
 • (84-4) 36 240 ...
Agribank - Phòng giao dịch Minh Khai

2 Agribank - Phòng giao dịch Minh Khai

78, Minh Khai, Phường Minh Khai, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội


Hiệu ảnh Minh Hà

3 Hiệu ảnh Minh Hà

256, Minh Khai, Phường Minh Khai, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội


 • Bản đồ
 • (84-4) 38 628 ...
INOX 312 Minh Khai

4 INOX 312 Minh Khai

312, Minh Khai, Phường Minh Khai, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội


 • Bản đồ
Công ty cổ phần khóa Minh Khai

5 Công ty cổ phần khóa Minh Khai

121, Minh Khai, Phường Minh Khai, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội


 • Bản đồ
 • (84-4) 36 241 ...
Cửa hàng đồ thờ Minh Hải

6 Cửa hàng đồ thờ Minh Hải

208, Minh Khai, Phường Minh Khai, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội


 • Bản đồ
 • (84-4) 38 639 ...
Tạo mẫu tóc Minh Tâm

7 Tạo mẫu tóc Minh Tâm

87, Minh Khai, Phường Minh Khai, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội


 • Bản đồ
 • (84-4)
Hiệu sách Minh Khai

8 Hiệu sách Minh Khai

286, Minh Khai, Phường Minh Khai, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội


 • Bản đồ
 • (84-4) 36 334 ...
Cửa hàng khóa Minh Khai

9 Cửa hàng khóa Minh Khai

125, Minh Khai, Phường Minh Khai, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội


 • Bản đồ
 • (84-4) 36 241 ...
Đại lý khóa Minh Khai và Việt Tiệp

10 Đại lý khóa Minh Khai và Việt Tiệp

200, Minh Khai, Phường Minh Khai, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội


 • Bản đồ
 • (84-4) 38 634 ...