Chung Cư 310 Minh Khai

1 Chung Cư 310 Minh Khai

310, Minh Khai, Phường Minh Khai, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội


Nhà thuốc 252 Minh Khai

2 Nhà thuốc 252 Minh Khai

252, Minh Khai, Phường Minh Khai, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội


 • Bản đồ
 • (84-4) 38 628 ...
Nhà thuốc Minh Khai

3 Nhà thuốc Minh Khai

220A, Minh Khai, Phường Minh Khai, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội


 • Bản đồ
 • 0983 328 809
Thiết kế - tạo mẫu tóc chuyên nghiệp Minh Tân

4 Thiết kế - tạo mẫu tóc chuyên nghiệp Minh Tân

175, Minh Khai, Phường Minh Khai, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội


 • Bản đồ
 • (84-4) 36 245 ...
Trường mầm non Minh Khai

5 Trường mầm non Minh Khai

13, Minh Khai, Phường Minh Khai, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội


 • Bản đồ
 • (84-4) 38 631 ...
OCB - Phòng giao dịch Minh Khai

6 OCB - Phòng giao dịch Minh Khai

110, Minh Khai, Phường Minh Khai, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội


Nhà văn hóa phường Minh Khai

7 Nhà văn hóa phường Minh Khai

197, Minh Khai, Phường Minh Khai, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội


 • Bản đồ
 • (84-4)
Hiệu ảnh Minh Hà

8 Hiệu ảnh Minh Hà

256, Minh Khai, Phường Minh Khai, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội


 • Bản đồ
 • (84-4) 38 628 ...
INOX 312 Minh Khai

9 INOX 312 Minh Khai

312, Minh Khai, Phường Minh Khai, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội


 • Bản đồ
Công ty cổ phần khóa Minh Khai

10 Công ty cổ phần khóa Minh Khai

121, Minh Khai, Phường Minh Khai, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội


 • Bản đồ
 • (84-4) 36 241 ...