Bún, Hủ tiếu, Bánh cuốn tại Phố Huế

Bánh cuốn Thanh Trì

56, Yên Bái 2, Phường Phố Huế, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

800 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

Bánh cuốn Phú Thị

19, Yên Bái 1, Phường Phố Huế, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

(84-4) 22 434 349    http://www.ngonoilangon.com;

438 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

Không còn dữ liệu.
Xem Thêm
Dịch vụ tại Hà Nội
An
diachiso.vn