hai cot 423 minh khai tại Lê Duẩn, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội