Đại sứ quán tại Hai Bà Trưng


Lãnh sự quán PERU

30, Lê Ngọc Hân, Phường Phạm Đình Hổ, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

(84-4) 39 729 867 - 39 729 868    (84-4)

2312 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

Đại sứ quán Ireland

191, Bà Triệu, Phường Lê Đại Hành, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

(84-4) 974 3291

Đại Sứ Quán

1718 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

Đại sứ quán Ukraina

49, Nguyễn Du, Phường Nguyễn Du, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

(84-4) 39 432 764

Ngày Quốc khánh : 24 tháng 8

1415 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

Văn phòng Đại sứ quán Cộng hòa Dân Chủ Nhân Dân Lào

22, Trần Bình Trọng, Phường Nguyễn Du, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

(84-4) 39 424 576

Ngày Quốc khánh: 2 tháng 12

830 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

Đại sứ quán Cộng hòa Áo

53, Quang Trung, Phường Nguyễn Du, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

(84-4) 39 433 050 - 39 433 051

Ngày Quốc khánh : 26 tháng 10

1158 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

Không còn dữ liệu.
Xem Thêm
Dịch vụ tại Hai Bà Trưng