Y học cổ truyền tại Hà Đông


Bệnh viện y học cổ truyền Hà Đông - Khoa khám bệnh đa khoa

99, Nguyễn Viết Xuân, Phường Quang Trung, Quận Hà Đông, Hà Nội

(84-4)33 824 538

8761 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

Khám chữa bệnh, châm cứu - Bán thuốc nam, bắc

17, Nguyễn Viết Xuân, Phường Quang Trung, Quận Hà Đông, Hà Nội

(84-4)    (84-4)

552 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

Phòng chẩn trị y học cổ truyền

5, Nguyễn Viết Xuân, Phường Quang Trung, Quận Hà Đông, Hà Nội

(84-4)    (84-4)

Bắt mạch, kê đơn, bốc thuốc

422 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

Nhà thuốc y học cổ truyền

Vạn Phúc, Phường Vạn Phúc, Quận Hà Đông, Hà Nội

(84-4) 33 826 271    (84-4)

495 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

Phòng khám chữa bệnh Đông y

25C, Phan Đình Giót, Phường Quang Trung, Quận Hà Đông, Hà Nội

(84-4) 33 510 932 - 0915 250 499    (84-4)

529 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

Phòng chẩn trị y học cổ truyền

107, Bế Văn Đàn, Phường Quang Trung, Quận Hà Đông, Hà Nội

544 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

Phòng khám chẩn trị y học cổ truyền

83, Bế Văn Đàn, Phường Quang Trung, Quận Hà Đông, Hà Nội

(84-125) 7 909 572

416 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

Đông dược Bảo Long

73, Phùng Hưng, Phường Phúc La, Quận Hà Đông, Hà Nội

0976 581 975    (84-4)

Trị tận gốc bệnh

632 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

Phòng chẩn trị y học cổ truyền

2, Tản Đà, Phường Nguyễn Trãi, Quận Hà Đông, Hà Nội

(84-4)    (84-4)

526 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

Phòng khám bệnh đa khoa - Y học cổ truyền

1, Bà Triệu, Phường Nguyễn Trãi, Quận Hà Đông, Hà Nội

(84-4) 33 117 646 - 0913 531 103    (84-4)

Trung tâm thừa kế và ứng dụng y học cổ truyền thành phố hà nội

796 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

Phòng chẩn trị y học cổ truyền

16B, Trưng Trắc, Phường Nguyễn Trãi, Quận Hà Đông, Hà Nội

(84-4) 33 824 328    (84-4)

426 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

Khám chữa bệnh đông y

8, Trần Hưng Đạo, Phường Nguyễn Trãi, Quận Hà Đông, Hà Nội

(84-4) 33 826 308 - 33 504 250    (84-4)

613 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

Phòng chẩn trị y học cổ truyền

48, Trần Hưng Đạo, Phường Nguyễn Trãi, Quận Hà Đông, Hà Nội

(84-4)    (84-4)

376 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

Nhà thuốc gia truyền Hạnh Lâm Đường

2, Nguyễn Trãi, Phường Nguyễn Trãi, Quận Hà Đông, Hà Nội

(84-4)    (84-4)

894 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

Phòng chẩn trị y học cổ truyền

96, Nhuệ Giang, Phường Nguyễn Trãi, Quận Hà Đông, Hà Nội

(84-4) 33 827 319    (84-4)

794 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

Phòng chẩn trị y học cổ truyền

43, Yết Kiêu, Phường Yết Kiêu, Quận Hà Đông, Hà Nội

(84-4)    (84-4)

506 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

Đông y Hòa Quý

31, Yết Kiêu, Phường Yết Kiêu, Quận Hà Đông, Hà Nội

(84-4) 33 829 629 - 0972 392 335    (84-4)

Phòng chẩn trị y học cổ truyền

512 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

Phòng chẩn trị y học cổ truyền

18, Chiến Thắng, Phường Văn Quán, Quận Hà Đông, Hà Nội

(84-4) 36 945 303 - 0946 675 768    (84-4)

348 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

Khám chữa bệnh đông y

339, Quang Trung, Phường Quang Trung, Quận Hà Đông, Hà Nội

(84-4) 33 825 245    (84-4)

1019 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

Lương y Mai Xuân Hội

625, Quang Trung, Phường Quang Trung, Quận Hà Đông, Hà Nội

(84-4)    (84-4)

682 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

Không còn dữ liệu.
Xem Thêm
Dịch vụ tại Hà Đông