Trung tâm y tế tại Hà Đông


Sở y tế - Trung tâm bảo vệ sức khỏe lao động và môi trường

25, Nguyễn Viết Xuân, Phường Quang Trung, Quận Hà Đông, Hà Nội

(84-4)    (84-4)

3056 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

Phòng tư vẫn sức khỏe cộng đồng miễn phí

23, Nguyễn Viết Xuân, Phường Quang Trung, Quận Hà Đông, Hà Nội

Với sự tài trợ của dự án Life - Gap

1489 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

Ban bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ

2B, Nguyễn Viết Xuân, Phường Quang Trung, Quận Hà Đông, Hà Nội

(84-4) 33 824 881 - 33 829 813    (84-4)

Phòng khám bệnh II

775 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

Trạm y tế phường La Khê

Phan Đình Giót, Phường La Khê, Quận Hà Đông, Hà Nội

(84-4)    (84-4)

2136 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

Trung tâm y tế Hà Đông

57, Tô Hiệu, Phường Nguyễn Trãi, Quận Hà Đông, Hà Nội

(84-4) 33 552 505    (84-4)

3835 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

Ủy ban nhân dân phường Văn Quán - Trạm Y Tế

Mười Chín Tháng Năm, Phường Văn Quán, Quận Hà Đông, Hà Nội

(84-4)    (84-4)

1441 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

Trạm y tế phường Hà Cầu

40, Lê Hồng Phong, Phường Hà Cầu, Quận Hà Đông, Hà Nội

(84-4) 33 822 462    (84-4)

1424 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

Trạm y tế

58A, Nhuệ Giang, Phường Nguyễn Trãi, Quận Hà Đông, Hà Nội

(84-4) 33 829 620    (84-4)

796 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

Trạm y tế phường Quang Trung

202, Quang Trung, Phường Quang Trung, Quận Hà Đông, Hà Nội

(84-4) 33 517 449    (84-4)

2033 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

Nha Khoa Duy Hưng

Số 20, Nguyễn Khuyến, Quận Hà Đông, Hà Nội

   http://nhakhoaduyhung.com/;

lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

Không còn dữ liệu.
Xem Thêm
Dịch vụ tại Hà Đông