Trường Đại học, Học viện tại Hà Đông


Học viện chính trị

Ngô Quyền, Phường Quang Trung, Quận Hà Đông, Hà Nội

(84-4)    (84-4)

6148 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

Học viện y dược cổ truyền Việt Nam

2, Trần Phú, Phường Mộ Lao, Quận Hà Đông, Hà Nội

(84-4) 33 824 929 - 38 543 615    (84-4) 33 824 931    http://www.vatm.edu.vn;

3021 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

Học viện công nghệ bưu chính viễn thông

Trần Phú, Phường Mộ Lao, Quận Hà Đông, Hà Nội

   http://www.ptit.edu.vn;

1362 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

Trường Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung Ương

Km9-200, Trần Phú, Phường Văn Quán, Quận Hà Đông, Hà Nội

(84-4) 38 544 468    (84-4) 38 544 468    http://www.spnttw.edu.vn;

Trường Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung ương (ĐHSP Nghệ thuật TW) nằm trên đường Nguyễn Trãi, nơi tập trung nhiều trường đại học, cao đẳng và học viện uy tín trong cả nước.

4849 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

Học viện An Ninh Nhân Dân

Km9, Trần Phú, Phường Văn Quán, Quận Hà Đông, Hà Nội

25645 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

Đại học Kiến Trúc Hà Nội

Km 10, Trần Phú, Phường Văn Quán, Quận Hà Đông, Hà Nội

(84-4) 38 544 346    http://www.hau.edu.vn;

Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội được Hội đồng Chính phủ thành lập theo Quyết định số 181/CP, ngày 17 tháng 9 năm 1969, trực thuộc Bộ Kiến trúc (nay là Bộ Xây dựng). Tiền thân của Trường là lớp Kiến ...

12715 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

Không còn dữ liệu.
Xem Thêm
Dịch vụ tại Hà Đông