Bộ, ban, ngành tại Hà Đông


Trụ sở liên cơ quan

1, Tô Hiệu, Phường Nguyễn Trãi, Quận Hà Đông, Hà Nội

(84-4)    (84-4)

Sở nông nghiệp và phát triển nông thôn Hà Nội

423 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

Sở thể dục thể thao Hà Đông

Tô Hiệu, Phường Nguyễn Trãi, Quận Hà Đông, Hà Nội

(84-4)    (84-4)

334 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

Ban chỉ đạo tổng điều tra dân số và nhà ở TP Hà Nội

42, Tô Hiệu, Phường Nguyễn Trãi, Quận Hà Đông, Hà Nội

(84-4)    (84-4)

Văn phòng ban chỉ đạo

711 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

Hội nông dân thành phố Hà Nội

29, Hoàng Diệu, Phường Nguyễn Trãi, Quận Hà Đông, Hà Nội

(84-4) 33 824 567 – 33 553 139    (84-4)    http://hoinongdanhanoi.vn;

2072 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

Trung tâm công nghệ thông tin tài nguyên môi trường

20, Hoàng Diệu, Phường Nguyễn Trãi, Quận Hà Đông, Hà Nội

(84-4)    (84-4)

Sở tài nguyên môi trường Hà Nội

1514 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

Bảo hiểm quận Hà Đông

Lê Lợi, Phường Hà Cầu, Quận Hà Đông, Hà Nội

(84-4)    (84-4)

2775 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

Phòng văn hóa và thông tin quận Hà Đông

Lô No1, Tô Hiệu, Quận Hà Đông, Hà Nội

04 33 824 841

1885 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

Phòng tài chính kế toán quận Hà Đông

72, Lê Lợi, Phường Nguyễn Trãi, Quận Hà Đông, Hà Nội

0343 825 730    (84-4)

718 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

Cục dân số và kế hạch hóa gia đình

90, Lê Lợi, Phường Nguyễn Trãi, Quận Hà Đông, Hà Nội

(84-4)    (84-4)

501 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

Đoàn thanh niên cộng sản TP HCM

45, Bà Triệu, Phường Nguyễn Trãi, Quận Hà Đông, Hà Nội

(84-4) 33 382 440    (84-4)

580 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

Chi cục thi hành án dân sự quận Hà Đông

12, Bà Triệu, Phường Nguyễn Trãi, Quận Hà Đông, Hà Nội

(84-4) 33 825 612    (84-4)

3461 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

Sở nông nghiệp và phát triển nông thôn

38, Tô Hiệu, Phường Nguyễn Trãi, Quận Hà Đông, Hà Nội

(84-4) 33 828 476    (84-4)

2428 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

Viện kiểm sát nhân dân Quận Hà Đông

30, Tô Hiệu, Phường Nguyễn Trãi, Quận Hà Đông, Hà Nội

(84-4) 33 824 592 - 33 521 277    (84-4)

2510 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội

2, Nguyễn Trãi, Phường Nguyễn Trãi, Quận Hà Đông, Hà Nội

(84-4) 38 250 534    (84-4) 33 511 723    http://www.hanoi.gov.vn;

3279 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

Sở khoa học công nghệ thành phố Hà Nội

5-7, Nguyễn Trãi, Phường Nguyễn Trãi, Quận Hà Đông, Hà Nội

(84-4) 33 824 207    (84-4) 33 825 374    http://www.dost.hanoi.gov.vn;

3503 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

Sở văn hóa thể thao và du lịch Hà Nội

126, Trần Phú, Phường Mộ Lao, Quận Hà Đông, Hà Nội

(84-4) 33 560 790 - 33 560 789    (84-4)

883 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

Chi cục quản lý thị trường Hà Nội

80, Quang Trung, Phường Quang Trung, Quận Hà Đông, Hà Nội

(84-4)    (84-4)

Sở Công Thương

7532 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

Sở tư pháp thành phố Hà Nội

1B, Trần Phú, Phường Văn Quán, Quận Hà Đông, Hà Nội

(84-4) 33546 163    (84-4) 33 546 155    http://www.sotuphaphanoi.gov.vn;

17301 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

Trung tâm bán đấu giá tài sản

2, Quang Trung, Phường Yết Kiêu, Quận Hà Đông, Hà Nội

(84-4) 33 553 359    (84-4)

Bộ tư pháp thành phố Hà Nội

923 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

Không còn dữ liệu.
Xem Thêm
Dịch vụ tại Hà Đông