Bệnh viện tại Hà Đông


Bên Viện Mắt Hà Đông

2B, Nguyễn Viết Xuân, Phường Quang Trung, Quận Hà Đông, Hà Nội

(84-4) 33 825 059 - 33 518 215    (84-4) 33 515 892

Sở y tế Hà Nội

4762 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

Bệnh Viện Da Liễu Hà Đông

2D, Nguyễn Viết Xuân, Phường Quang Trung, Quận Hà Đông, Hà Nội

(84-4) 33 825 399    (84-4) 33 552 896

Bộ y tế Hà Nội

4921 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

Bệnh viện đa khoa Quận Hà Đông

2, Bế Văn Đàn, Phường Quang Trung, Quận Hà Đông, Hà Nội

33463 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

Viện Bỏng Quốc Gia

Phùng Hưng, Phường Phúc La, Quận Hà Đông, Hà Nội

(84-4) 36 883 180    (84-4) 36 883 180    www.vienbongquocgia.org;

30167 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

Bệnh viện Quân Y 103

Phùng Hưng, Phường Phúc La, Quận Hà Đông, Hà Nội

38984 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

Không còn dữ liệu.
Xem Thêm
Dịch vụ tại Hà Đông