Di tích lịch sử tại Đống Đa


Gò Đống Đa

Tây Sơn, Phường Quang Trung, Quận Đống Đa, Hà Nội

Sau chiến thắng, vua Quang Trung cho thu nhặt xác giặc xếp vào 12 cái hố rộng, lấp đất chôn và đắp cao thành gò gọi là "Kình nghê quán" (gò tô chôn xác kình ghê - 2 loài cá dữ ngoài biển) nhằm biểu ...

6397 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

Đài tưởng niệm Khâm Thiên

49, Khâm Thiên, Phường Khâm Thiên, Quận Đống Đa, Hà Nội

1241 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

Văn Miếu - Quốc Tử Giám

Quốc Tử Giám, Phường Văn Miếu, Quận Đống Đa, Hà Nội

Văn Miếu - Quốc Tử Giám là trường học cổ của kinh thành Thăng Long và là trường đại học đầu tiên ở vùng Đông Nam Á.

7605 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

Không còn dữ liệu.
Xem Thêm
Dịch vụ tại Đống Đa