Điểm hấp dẫn tại Đống Đa


Gò Đống Đa

Tây Sơn, Phường Quang Trung, Quận Đống Đa, Hà Nội

Sau chiến thắng, vua Quang Trung cho thu nhặt xác giặc xếp vào 12 cái hố rộng, lấp đất chôn và đắp cao thành gò gọi là "Kình nghê quán" (gò tô chôn xác kình ghê - 2 loài cá dữ ngoài biển) nhằm biểu ...

6405 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

Đình Kim Liên

148A, Kim Hoa, Phường Phương Liên, Quận Đống Đa, Hà Nội

Đình và đền Kim Liên (hay còn gọi là đền Cao Sơn) là trấn phía Nam trong tứ trấn của kinh thành Thăng Long. Đình thuộc làng Kim Liên cũ, nay là phường Phương Liên, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội.

3400 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

Văn Miếu - Quốc Tử Giám

Quốc Tử Giám, Phường Văn Miếu, Quận Đống Đa, Hà Nội

Văn Miếu - Quốc Tử Giám là trường học cổ của kinh thành Thăng Long và là trường đại học đầu tiên ở vùng Đông Nam Á.

7608 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

Không còn dữ liệu.
Xem Thêm
Dịch vụ tại Đống Đa