Công ty tại Trung Yên 3


Công ty CP công nghệ máy tính Việt Nam

3 Lô 11A, Trung Yên 3, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, Hà Nội

634 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

Công ty công nghệ & dịch vụ điện tử thương mại Việt Nam

14, Trung Yên 3, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, Hà Nội

303 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

Công ty CP dược phẩm Thiên Sơn

5 TT Hoa hồng, Trung Yên 3, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, Hà Nội

1133 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

Tràng An - Công ty TNHH thương mại và kỹ thuật

71, Trung Yên 3, Phường Yên Hòa, Quận Cầu Giấy, Hà Nội

(84-4) 37 831 216    (84-4) 37 831 214

525 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

Công ty TNHH khoáng sản Thái Bình Dương

38 lo 6, Trung Yên 3, Phường Yên Hòa, Quận Cầu Giấy, Hà Nội

(84-4) 37 830 277 - 0162 973 451

Văn phòng đại diện tại Hà Nội

756 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

Công ty đầu tư - sản xuất An Phú

11 lô 12B, Trung Yên 3, Phường Yên Hòa, Quận Cầu Giấy, Hà Nội

(84-4) 37 833 908    (84-4) 37 333 910    http://www.anphuinpro.com;

958 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

Công ty kỹ thuật năng lượng

21 lô 13B, Trung Yên 3, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, Hà Nội

(84-4) 37 830 640 - 37 830 641 - 37 830 648    (84-4) 37 830 635    http://www.entec.com.vn;

Văn phòng đại diện công ty giải pháp kỹ thuật điện PATEC

880 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

Công ty TNHH Đại Hoàng Long

5 lô 15A, Trung Yên 3, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, Hà Nội

(84-4) 37 831 219 - 37 831 218    (84-4) 37 831 218

Chi nhánh Hà Nội

1348 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

Công ty TNHH giải pháp Việt Nam

2 Lô 11A, Trung Yên 3, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, Hà Nội

(84-4) 37 831 812    (84-4) 37 832 433

1225 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

Công ty TNHH tổ chức hội nghị và du lịch VN

18 TT Hoa hồng, Trung Yên 3, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, Hà Nội

(84-4) 37 833 542 - 37 841 726

AMEA co. công ty TNHH thương mại tổng hợp và du lịch AMEG (84-4) 37 833 576 - (84-4) 37 833 574 [email protected]

285 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

Công ty TNHH công nghệ Đông Phương

4 TT Hoa hồng, Trung Yên 3, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, Hà Nội

(84-4) 37 830 841    (84-4) 37 830 840

Giải pháp CNTT, máy vi tính, máy in, notebook, bảo dưỡng, lắp đặt

276 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

Không còn dữ liệu.
Xem Thêm
Dịch vụ tại Hà Nội
An
diachiso.vn