Trường Đại học, Học viện tại Trung Hòa

Trường Đại học Lao động - Xã hội

43, Trần Duy Hưng, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, Hà Nội

(84-4) 35 566 175    http://www.ulsa.edu.vn;

Đất nước ta đang bước vào thời kỳ đổi mới, thực hiện công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước. Để thực hiện thành công nhiệm vụ này thì nguồn nhân lực có chất lượng cao có một vai trò rất quan trọng và ...

12779 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

Không còn dữ liệu.
Xem Thêm
Dịch vụ tại Hà Nội
An
diachiso.vn