TT tin học, ngoại ngữ tại Bắc Từ Liêm


Tổ chức giáo dục và đạo tạo Apollo Việt Nam

36, Phạm Tuấn Tài, Phường Cổ Nhuế, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội

(84-4) 37 554 733

2129 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

Trung tâm ngoại ngữ - tin học RIESP

421, Hoàng Quốc Việt, Phường Cổ Nhuế, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội

(84-4) 36 269 3288    (84-4) 37 930 931    htpp://www.viesp.vn;

1475 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

Công ty CP giáo dục Việt Nam

554, Hoàng Quốc Việt, Phường Cổ Nhuế, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội

(84-4) 37 931 722 - 37 548 159    http://www.giaoducvietnam.edu.vn;

Uy tín chất lượng, chuyên nghiệp, tin học, ngoại ngữ, kế toán.

1754 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

Công ty CP ngoại ngữ tin học Hà Nội

306, Hoàng Quốc Việt, Phường Cổ Nhuế, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội

(84-4) 37 931 065    http://www.ngoainguhanoi.com;

1667 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

Anh ngữ I London

1002, Hoàng Quốc Việt, Phường Cổ Nhuế, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội

(84-4) 37 545 911    http://www.london.edu.vn;

London là một trong những tổ chức hàng đầu cung cấp dịch vụ giáo dục và đào tạo do Liên Hiệp các Hội UNESCO cấp phép với trụ sở chính tại Hà Nội do Sở giáo dục và đào tạo Hà nội cấp phép. Từ lúc thành ...

3010 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

Trường quốc tế Việt Anh

1012, Hoàng Quốc Việt, Phường Cổ Nhuế, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội

(84-4) 37 553 711

1998 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

Không còn dữ liệu.
Xem Thêm
Dịch vụ tại Bắc Từ Liêm