Hải Sản tại Trúc Bạch

Nhà hàng Sắc Biển

116, Trấn Vũ, Phường Trúc Bạch, Quận Ba Đình, Hà Nội

(84-4) 37 161 362    (84-4)

2049 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

Cửa hàng thủy sản Ngọc Lượng

kiốt 12, Châu Long, Phường Trúc Bạch, Quận Ba Đình, Hà Nội

(84-4) 37 160 237

563 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

Thuận Ly - Hải sản tươi sống

kiốt 8, Châu Long, Phường Trúc Bạch, Quận Ba Đình, Hà Nội

(84-4) 37 151 544

437 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

Nhà hàng Seafood House

45A, Trúc Bạch, Phường Trúc Bạch, Quận Ba Đình, Hà Nội

(84-4) 37 152 618    (84-4) 37 152 617

1035 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

Không còn dữ liệu.
Xem Thêm
Dịch vụ tại Hà Nội
An
diachiso.vn