Y học cổ truyền tại Đội Cấn

Thuôc tê thấp gia truyền Đan Quế

36H, Đội Cấn, Phường Đội Cấn, Quận Ba Đình, Hà Nội

636 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

Cơ sở đông y gia truyền Đông Hòa Đường

95B, Đội Cấn, Phường Đội Cấn, Quận Ba Đình, Hà Nội

(84-4) 38 236 729

Chữa bệnh gia truyền

1957 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

Phòng chuẩn trị y học cổ truyền tư nhân

160A, Đội Cấn, Phường Đội Cấn, Quận Ba Đình, Hà Nội

(84-4) 38 435 545

Khám chữa bệnh đa khoa bằng y học cổ truyền dân tộc.

356 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

Cơ sở gia truyền Đào Quang Quý

98, Ngọc Hà, Phường Đội Cấn, Quận Ba Đình, Hà Nội

Chữa bệnh gia truyền bằng cây thuốc nam

572 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

Phòng chẩn trị y học cổ truyền Hồng Hưng

96, Đội Cấn, Phường Đội Cấn, Quận Ba Đình, Hà Nội

(84-4) 722 3266

Xem mạch, kê đơn, bốc thuốc.

902 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

Cơ sở Đông y gia truyền Cụ Lang Sự

26, Đội Cấn, Phường Đội Cấn, Quận Ba Đình, Hà Nội

(84-4) 38 231 776

2131 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

Không còn dữ liệu.
Xem Thêm
Dịch vụ tại Hà Nội
An
diachiso.vn