Phở tại Đội Cấn

Phở 24 - Cafe

52, Giang Văn Minh, Phường Đội Cấn, Quận Ba Đình, Hà Nội

1195 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

Liên Hoa - Phở gà - bò

20, Ngọc Hà, Phường Đội Cấn, Quận Ba Đình, Hà Nội

(84-4) 37 334 939

388 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

Cơm phở bình dân

8, Ngọc Hà, Phường Đội Cấn, Quận Ba Đình, Hà Nội

453 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

Phở bò gia truyền Nam Định

206B, Đội Cấn, Phường Đội Cấn, Quận Ba Đình, Hà Nội

Phở bò, phở xào, cơm rang

593 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

Phở bò, gà - Cháo tim, bầu dục

19, Đội Cấn, Phường Đội Cấn, Quận Ba Đình, Hà Nội

909 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

Phở Nhận Hải

153, Đội Cấn, Phường Đội Cấn, Quận Ba Đình, Hà Nội

Chuyên phở bò, tái, chín, nạm gầu

349 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

Phở Thìn Đặc Biệt

95A, Đội Cấn, Phường Đội Cấn, Quận Ba Đình, Hà Nội

(84-4) 37 221 487

1297 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

Phở 154 - Chuyên phở gà ta

154, Đội Cấn, Phường Đội Cấn, Quận Ba Đình, Hà Nội

468 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

Phở gà, bò, tái, chín, sốt vang

14, Đội Cấn, Phường Đội Cấn, Quận Ba Đình, Hà Nội

316 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

Phở Hoa - Chuyên Bò

176, Đội Cấn, Phường Đội Cấn, Quận Ba Đình, Hà Nội

430 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

Cơm - Phở

52, Ngọc Hà, Phường Đội Cấn, Quận Ba Đình, Hà Nội

0906 586 625

Cơm hộp, xuất, phần - Nhận đặt cỗ

497 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

Không còn dữ liệu.
Xem Thêm
Dịch vụ tại Hà Nội
An
diachiso.vn