Cơ quan khác tại Đội Cấn

Viện nghiên cứu đào tạo và tư vấn khoa học công nghệ

201AB, Đội Cấn, Phường Đội Cấn, Quận Ba Đình, Hà Nội

420 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

Ban quản lý dự án

106, Đội Cấn, Phường Đội Cấn, Quận Ba Đình, Hà Nội

(84-4) 39 745 405

Công trình nhà làm việc kiểm kho chi nhánh NHCT khu vực Ba Đình.

585 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

Trụ sở Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

74, Ngọc Hà, Phường Đội Cấn, Quận Ba Đình, Hà Nội

(84-4) 823 7148

282 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

Ủy ban nhân dân quận Ba Đình - Trung tâm dân số, kế hoạch hóa gia đình

116, Đội Cấn, Phường Đội Cấn, Quận Ba Đình, Hà Nội

(84-4) 37 221 340

1497 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

Không còn dữ liệu.
Xem Thêm
Dịch vụ tại Hà Nội
An
diachiso.vn