Bản đồ khu vực

Địa điểm mới ở

Nhà hàng hải sản Đà Nẵng 4U Biển

Lô 9 - 10, Trường Sa, Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng

Mì Quảng, Bún Bò

120, Nguyễn Văn Thoại, Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng

Bún Bò Huế Chị Hồng

145, Ngũ Hành Sơn, Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng

Ốc Hút

Ngã tư Nguyễn Văn Thoại, Lê Quang Đạo, Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng

Bún Bò, Mì Quảng

52, Nguyễn Văn Thoại, Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng

Phở Hồ Thành

2, Nguyễn Văn Thoại, Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng

Mì Quảng

Ngã ba Trần Đại Nghĩa, Võ Chí Công, Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng

Lùn Quán

2, Nguyễn Văn Thoại, Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng

Phường/Xã thuộc