Phòng khám đa khoa Nam Nhi

2 Phòng khám đa khoa Nam Nhi

251, Vĩnh Viễn, Phường 4, Quận 10, Hồ Chí Minh


 • Bản đồ
 • (84-8) 38 347 ...
Phòng khám đa khoa Nam Việt

3 Phòng khám đa khoa Nam Việt

194, Bà Hạt, Phường 9, Quận 10, Hồ Chí Minh


 • Bản đồ
 • (84-8) 39 274 ...
Phòng khám nam khoa

4 Phòng khám nam khoa

149A, Xóm Đất, Phường 8, Quận 11, Hồ Chí Minh


 • Bản đồ
 • (84-8)
Phòng khám đa khoa Trung Nam

5 Phòng khám đa khoa Trung Nam

1503-1505-1507-1509, Ba Tháng Hai, Phường 16, Quận 11, Hồ Chí Minh


 • Bản đồ
 • (84-8)
Phòng khám y học dân tộc

8 Phòng khám y học dân tộc

181, Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường 7, Quận 3, Hồ Chí Minh


 • Bản đồ
 • (84-8)
Phòng khám đông y Phương Nam

9 Phòng khám đông y Phương Nam

450, Ba Tháng Hai, Phường 12, Quận 10, Hồ Chí Minh


 • Bản đồ
 • (84-8) 22 482 ...
Phòng khám bác sĩ Trần Quang Nam

10 Phòng khám bác sĩ Trần Quang Nam

8, Phan Phú Tiên, Phường 10, Quận 5, Hồ Chí Minh


 • Bản đồ
 • (84-8)