Công ty điện lực Chợ Lớn

  • 1A, Thuận Kiều, Phường 12, Quận 5, Hồ Chí Minh [Bản đồ]
  • (84-8) 22 122 100 - 22 122 700
  • [email protected]

Bản đồ