Cơ khí Vĩnh Phát

  • 17, Tạ Uyên, Phường 15, Quận 5, Hồ Chí Minh [Bản đồ]
  • (84-8) 39 550 993

Bản đồ