Viện nghiên cứu đô thị

  • 62, Phước Hưng, Phường 8, Quận 5, Hồ Chí Minh [Bản đồ]
  • (84-8) 39 505 204

Bản đồ