VPBank Sài Gòn

  • 129, Nguyễn Chí Thanh, Phường 9, Quận 5, Hồ Chí Minh [Bản đồ]
  • (84-8) 62 964 210
  • http://www.vpb.com.vn

Bản đồ