Trường tiểu học Hùng Vương

  • 266, Hồng Bàng, Phường 15, Quận 5, Hồ Chí Minh [Bản đồ]
  • (84-8) 38 554 684

Bản đồ