Trung tâm tâm thể dục thể thao Phan Đình Phùng

  • 8, Võ Văn Tần, Phường 6, Quận 3, Hồ Chí Minh [Bản đồ]
  • (84-8) 38 296 312

Bản đồ