Ủy ban nhân dân phường 6

  • 18, Võ Văn Tần, Phường 6, Quận 3, Hồ Chí Minh [Bản đồ]
  • (84-8) 39 305 171

Bản đồ