Chi cục thuế Quận 3

  • 152, Võ Văn Tần, Phường 6, Quận 3, Hồ Chí Minh [Bản đồ]
  • (84-8) 39 304 287

Bản đồ