Trung Tâm bảo trợ dạy nghề và tạo việc làm cho người tàn tật TP HCM

  • 215, Võ Thị Sáu, Phường 7, Quận 3, Hồ Chí Minh [Bản đồ]
  • (84-8) 39 320 483
  • http://www.ttbtntt.com.vn/

Bản đồ