Bệnh viện tai mũi họng thành phố Hồ Chí Minh

  • 153-155, Trần Quốc Thảo, Phường 9, Quận 3, Hồ Chí Minh [Bản đồ]
  • (84-8) 39 317 381

Bản đồ