Đường Đường Phạm Ngọc Thạch, Quận 1, Hồ Chí Minh
Đường Phạm Ngọc Thạch, Quận 1, Hồ Chí Minh

Bản đồ Đường Phạm Ngọc Thạch

Dịch vụ tại Phạm Ngọc Thạch