Cục sở hữu trí tuệ Việt Nam - VP đại diện tại TP Hồ Chí Minh

  • 27B, Nguyễn Thông, Phường 7, Quận 3, Hồ Chí Minh [Bản đồ]
  • (84-8) 39 322 713
  • [email protected]
  • http://www.noip.gov.vn

Bản đồ