Karaoke Nice

  • 340, Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 5, Quận 3, Hồ Chí Minh [Bản đồ]
  • (84-8) 38 343 784

Bản đồ