Khách sạn Hương Sơn

  • 106, Nguyễn Phúc Nguyên, Phường 9, Quận 3, Hồ Chí Minh [Bản đồ]
  • (84-8) 38 425 815 - 38 468 746

Bản đồ