178, Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường 6, Quận 3, Hồ Chí Minh

Bản đồ

Các địa điểm tại địa chỉ này

Trung Tâm Thông Tin Triển Lãm

178, Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường 6, Quận 3, Hồ Chí Minh