178, Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường 6, Quận 3, Hồ Chí Minh

Bản đồ

Các địa điểm tại địa chỉ này