195C, Lý Chính Thắng, Phường 7, Quận 3, Hồ Chí Minh

Bản đồ

Các địa điểm tại địa chỉ này