192-194, Lý Chính Thắng, Phường 9, Quận 3, Hồ Chí Minh
Các địa điểm tại địa chỉ này (1)
Danh mục dịch vụ