192-194, Lý Chính Thắng, Phường 9, Quận 3, Hồ Chí Minh

Bản đồ

Các địa điểm tại địa chỉ này