Trường THPT Marie Curie - Sài Gòn Hợp Điểm

  • 26, Lê Quý Đôn, Phường 7, Quận 3, Hồ Chí Minh [Bản đồ]
  • (84-8) 39 304 812 - 39 304 970 - 39 304 992
  • http://www.vietnamcentrepoint.edu.vn

Bản đồ