Nhà hàng Buffer hải sản Happy Tôm

  • 25, Kỳ Đồng, Phường 9, Quận 3, Hồ Chí Minh [Bản đồ]
  • (84-8) 22 419 199
  • http://www.happytom.vn

Bản đồ