Thanh tra xây dựng quận 3

  • 609, Điện Biên Phủ, Phường 1, Quận 3, Hồ Chí Minh [Bản đồ]
  • (84-8) 38 325 584

Bản đồ