Bệnh viện Mắt TP Hồ Chí Minh

  • 280, Điện Biên Phủ, Phường 7, Quận 3, Hồ Chí Minh [Bản đồ]
  • (84-8) 39 325 713 - 39 326 732
  • [email protected]
  • http://www.benhvienmat.com

Bản đồ