Kinh Đô Bakery

  • 29, Cao Thắng, Phường 2, Quận 3, Hồ Chí Minh [Bản đồ]
  • (84-8) 39 292 686
  • http://www.kinhdobakery.vn

Bản đồ