Đại lý Vietel - Cửa hàng quận 3

  • 644, Cách Mạng Tháng 8, Phường 11, Quận 3, Hồ Chí Minh [Bản đồ]
  • (84-8) 62 970 667 - 62 970 608

Bản đồ