Trường đại học Sài Gòn - Cơ sở 1

  • 105, Bà Huyện Thanh Quan, Phường 7, Quận 3, Hồ Chí Minh [Bản đồ]
  • (84-8) 39 326 391 - 39 326 859

Bản đồ