Vịt quay Hoàng Ký

  • 144C, Tạ Uyên, Phường 6, Quận 11, Hồ Chí Minh [Bản đồ]
  • (84-8) 39 554 740

Bản đồ