Trường dđại học y khoa Phạm Ngọc Thạch

  • 461, Sư Vạn Hạnh, Phường 12, Quận 10, Hồ Chí Minh [Bản đồ]
  • (84-8) 38 650 021 - 38 650 025

Bản đồ