Chả cá Lã Vọng

  • 36, Tôn Thất Thiệp, Phường Bến Nghé, Quận 1, Hồ Chí Minh [Bản đồ]

Bản đồ