Khách sạn Kingston

  • 52-54, Thủ Khoa Huân, Phường Bến Thành, Quận 1, Hồ Chí Minh [Bản đồ]
  • (84-8) 38 245 588

Bản đồ